ئه ز حه شته دكه م

حه شته دكه م خودي حه شته دكه م. ئه گه ر من پتر بره خارئ دئ ته هزار ده نگ گولئ بن كو بئژيت ئه ز حه ش ته دكه م Jul 16, 2014 · حه شته دكه م دادئ كوري ته بم دايكا من

2023-02-04
    حيوان نبات جماد بحرف ذ
  1. ,2018
  2. 1,131 likes
  3. Report
  4. It consists of nine songs
  5. sez4r) على TikTok (تيك توك) | 22
  6. ئه س حه شته دكه م
  7. چه‌ند دسارن په‌یڤێن من
  8. 0:31